ความผิดพลาดที่ฐานข้อมูล

จาก Brain Bank : Saint Louis School Chachoengsao

ค้นหาเกี่ยวกับ '

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ไวยากรณ์ในการค้นฐานข้อมูลผิดพลาด สาเหตุอาจเกิดจากบั๊กของซอฟต์แวร์ การค้นฐานข้อมูลล่าสุดกระทำเมื่อ:
(คำสั่ง SQL ซ่อนอยู่)
จากฟังก์ชัน "" ฐานข้อมูลแจ้งข้อผิดพลาดว่า "145: Table './wikidb/mw_searchindex' is marked as crashed and should be repaired (localhost)"
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม