สถิติ

จาก Brain Bank : Saint Louis School Chachoengsao

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้าต่าง ๆ
จำนวนเนื้อหา3,743
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
622,093
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด699
สถิติการแก้ไข
แก้ไขทั้งหมดตั้งแต่Brain Bank : Saint Louis School Chachoengsaoภาษาไทยถูกก่อตั้งขึ้นมา8,902,002
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย14.31
ความยาวคิวงาน0
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน242,387
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่
(ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
7
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)1
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด17,509,211
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:1.97
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
พูดคุย:วิทยาศาสตร์:กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1839,063
หน้าหลัก509,672
พูดคุย:Enjoy Traveling with Comfort, Using Top-Notch Taxi Services Yuma8898905434,088
Main Page264,931
พูดคุย:ฐานความรู้ที่ 38 พระผู้ทรงแบบอย่างความประหยัด232,065
Enjoy Traveling with Comfort, Using Top-Notch Taxi Services Yuma8898905225,870
Ecs motherboard serial download free fast 9cJM217,080
E-Library ห้องสมุดออนไลน์174,184
ผู้ใช้:Huuxo9182b6171,628
พูดคุย:WombleLeith283163,431
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม